Vjetar i more

Hrvatska obala Jadrana osobito je u hladno doba godine na udaru jakih, često i olujnih vjetrova. Osobito se ističe bura (sjeveroistočnjak), koja često puše olujnom snagom, s orkanskim udarima. Službeni najjači udar bure (anemometar DHMZ-a), zabilježen na mostu Maslenica, iznosio je 248 km/h, a neslužbeni u zaleđu Zadra 307 km/h. Drugi najistaknutiji vjetar je jugo (jugoistočnjak), koji često doseže olujne brzine, a ponekad i orkanske udare. Jugo puše duž obale pa ima dugačku stazu puhanja i zato razvija velike valove, a Dubrovnik je prema valovima juga jedan od najotvorenijih gradova na Jadranu. Najveći valovi zabilježeni za vrijeme puhanja juga imali su 10.8 metara, a za vrijeme bure 7.2 metra (otvoreno more).

Izdvojene fotografije


Cijela galerija